top of page

Isıtma Sistemleri

İSTANBUL MEKANİK PROJE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK

Radyatörlü Isıtma Sistemleri

MERKEZİ ISTMA SİSTEMİNDE RADYATÖR KULLANIMI


Radyatör; ısıyı ortama taşınım yolu ile ileten bir ısı transfer aracı olarak tanımlanır. Bu yöntemde projelendirmeye esas sıcaklığa bağlı olarak 90 derece sıcaklıkta sıcak su kullanılır. Kazanda üretilen sıcak su borularla ısıtılacak hacimlere yerleştirilmiş radyatör, konvektör ve sıcak hava apereyi gibi ısıtıcı elemanlara taşınır. Burada soğuyarak ısısını oda hacmine bırakan su, kazana geri döner. Suyun dolaşımı, daha ekonomik ve konforlu olduğu için sirkülasyon pompaları ile sağlanır. Sistemde mevcut suyun ısınması sırasında artan hacim genleşme kabı adı verilen bir depoda toplanır. Su sıcaklığı 90/70°C yerine 70/50°C seçilerek, düşük sıcaklık ısıtması konforu sağlanabilir.

 

Genel itibari ile binalar ve apartmanlarda radyatörler duvara montelenir. Isıtma öğelerinin, verimli olması açısından ısı kaybının en fazla olduğu bölgeye yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu bölgelerde genellikle pencere altlarıdır.

Radyatör - Isıtma Sistemleri
Radyatör - Isıtma Sistemleri
Radyatör - Isıtma Sistemleri
Radyatör - Isıtma Sistemleri
Radyatör - Isıtma Sistemleri
Radyatör - Isıtma Sistemleri

Binalar için ısıtma sistemlerinin seçiminde farklı faktörler belirleyici olabilmektedir. Bu faktörler arasında örnek olarak, binanın kullanım amacı, binadaki bölümlerin kullanım süreleri, mevcut ve kullanılabilir yakıt türleri, projenin bütçesi gibi kriterler yer almaktadır. Isıtma tekniği, ekonomiklik ve çevre açısından her bina için uygun çözümü bulmak amacıyla farklı ısıtma sistemi alternatifleri göz önüne alınmalı ve bunlar dikkatlice değerlendirilmelidir.

 

Genel olarak, aynı bina için farklı ısıtma yöntemleri geçerli olabilir. Örneğin konutlarda merkezi ve bireysel ısıtma sistemleri arasında tercih yapı- labilir. Tercih yaparken göz önüne alınması gereken, ısıtma sisteminin sadece ilk yatırım maliyeti ya da işletme giderleri değil, bunlarla birlikte amortisman giderlerinin ve diğer giderlerin de değerlendirilmesiyle ortaya çıkan toplam maliyetidir. Bu nedenle, yapı projelerinin mümkün olan en erken safhalarında ısıtma sistemi tercihi üzerinde düşünülmeli ve bu aşamada uzman mekanik tesisat mühendisi devreye girmelidir. Binalarda harcanan enerjinin önemli bir kısmı ısıtma ve sıcak su hazırlamaya ayrıldığı için, özellikle enerji tasarrufu açısından düşünülecek olursa sistem tercihi konusunda erken harekete geçmek önem kazanmaktadır. Aynı zamanda, mimari projede öngörülen bina ısı izolasyonu da ısıtma sisteminin ilk yatırım maliyetini ve işletme giderlerini oldukça etkileyen bir faktördür.

Mekanik tesisatta fark yaratacak titiz çözümler.

bottom of page