top of page

Sıhhi Tesisat Sistemleri

İSTANBUL MEKANİK PROJE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK

Sıhhi Tesisat Sistemleri

Sıhhi tesisat, yapı için gerekli olan suyun temini, depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu tahliyesi konularını içerir.

 

Çağdaş dünyamızda insanların sağlıklı, güvenli, konforlu ve ekonomik bir şekilde yasaması ve çağdaş yapılara sahip olmasında hiç şüphesiz ki tesisat mühendisliğinin önemi büyüktür. Her gün kendini yenileyen ve geliştiren önemli bir uzmanlık alanıdır.

 

Yapının sıhhi tesisat projelerinin ön hazırlığında, mimari projeler üzerinde mimarlar ile birlikte boru geçiş yerleri ve cihaz yerleşimi konularında çalışmalar yapılmalıdır.

Modern bir sıhhi tesisat sisteminin oluşması için aşağıdakiler sıralanabilir:

Kullanım Sıcak-Soğuk Su Tesisatları
Pis – Atık Su Tesisatları
Atık Su Tasfiye Tesisatları
Su Filtreleme ve Tasfiye Tesisatları

 

  • Yapı sakinlerine güvenilir bir temiz su sağlanması ve bu suya her hangi bir sıvının karışmasının önlenmesi,

  • Aygıt sayısı, sağlanan suyun miktar ve basınç yönünden uygun bir sistem kurulması,

  • Gerekli hallerde suyun depolanması,

  • Pis su drenaj sisteminin tıkanma ve kirlenmelerden, katı madde birikimlerinden uygun bir bakımla korunmasının sağlanması,

  • Kabul edilebilir bir tesisat ömrü için uygun boru ve donatım malzemelerinin seçilmesi,

  • Temiz su ve pis su sistemlerinde uygun ayırma, yalıtım ve havalandırmanın sağlanması.

Mekanik tesisatta fark yaratacak titiz çözümler.

bottom of page