top of page

Mekanik Tesisat Kontrollük Hizmetleri

İSTANBUL MEKANİK PROJE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK

Mekanik Tesisat Kontrollük Hizmetleri

İSTANBUL MEKANİK, hem kamu hem de özel sektörde faaliyet gösteren işveren ve müşterilerinin farklı faaliyet alanlarındaki projelerinin işin bitimine ve binanın işletmeye alınmasına kadarki süreçte sahada/şantiyede yapılan işin projeye uygunluğunu, imalatların tekniğine uygun yapılmasını, test ve işletmeye alınmasını kontrol ederek, imalat aşamasında karşılaşılabilecek problemleri yerinde ve en uygun biçimde çözecek şekilde kapsamlı yönetim, denetim ve kontrollük hizmetleri vermektedir.

 

İSTANBUL MEKANİK, işveren ve müşterileri adına “Mühendis” ve “İşveren Temsilcisi” sıfatıyla verdiği bu hizmetler sırasında saha ve inşaat faaliyetlerinin;

 

-sözleşme koşullarına,

-yasal mevzuat, tüzük, yönetmelik, standart ve şartnamelere

-uygulama / detay tasarımlarına uygun olarak,

-belirlenen bütçe ve süre içinde

 

tamamlanması amacıyla, kendisine verilen yetkileri kullanmakta ve ana hatlarıyla aşağıda listelenen alt hizmetleri yürütmektedir :

PROJE VE İMALAT KONTROL HİZMETLERİ:

  • Uygulama projelerinin incelenerek disiplinler arası koordinasyonun kontrol edilmesi ve bu kontrol sonrası imalata geçilmesinin sağlanması

  • Yapılan imalatların uygulama projelerine uygunluğunun denetlenmesi

  • İmalat sırasında ortaya çıkabilecek uyumsuzluklara, proje müelliflerine bilgi verilerek müdahale edilmesi ve gerektiğinde acil önlemlerin alınması

 

MALZEME ONAYLARI:

  • Malzeme seçimi için gerekli organizasyonun yapılması ve İşveren' e rehberlik yapılması

  • Uygulamada kullanılacak malzemelerin şartnamelere uygunluğunun denetlenmesi

  • Malzeme onay prosedürünün takibi

 

RAPORLAMA

  • Kontrollere göre mevcuttaki durumu ve iş programını içeren haftalık raporun hazırlanması ve İşveren'e sunulması

 

TOPLANTILAR

  • Şantiyede aylık İşveren Bilgilendirme Toplantısının düzenlenmesi ve toplantı notlarının hazırlanması ve yayınlanması

 

İŞİN TESLİMATI

  • Müteahhitlere işyeri tesliminin tutanakla yapılması

  • İşyeri Geçici Kabül prosedürlerinin takibi, işin Müteahhitten teslim alınarak İşveren' e teslim edilmesi

Mekanik tesisatta fark yaratacak titiz çözümler.

bottom of page