top of page

Mekanik Tesisat Proje Hizmetleri

İSTANBUL MEKANİK PROJE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK LTD.

Planlama ve Fizibilite

İstanbul Mekanik olarak asıl amacımız sadece iyi bir yapı oluşturmak değil, yapının gerekli tüm ihtiyaçları karşılamaktır.

 

Bu amaçla plan aşamasında olan konut, ofis, otel, hastane, endüstriyel tesis, okul vb. yapıların yatırım baslangıç sürecinde gerekli ön mühendislik çalışmaları; ilk yatırım ve işletme maliyeti ilişkisi ile yatırım zamanının değer koşullarına uygunluğu konusunda ekonomik ve teknik alanda fizibilite çalışmaları yapılır.

 

Aynı zamanda çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlar birlikte düşünülerek günümüzün gereksinimlerini karşılarken gelecek içinde gereken alt yapıyı da sağlamayı hedefler.

Yatırım projesi sürecinde tesis veya yapı maliyeti alternatifli olarak müşteriye detay keşifleri ile birlikte sunulur. Tesis veya yapı için belirleyici teknik ve idari şartnameyi oluşturacak koşullar bu ön mühendislik veya fizibilite aşamasında belirlenir.

Mekanik tesisatta fark yaratacak titiz çözümler.

bottom of page